טלפון:  074-7470760 דוא"ל:  Support@Shirin.co.il פייסבוק:  Shirin.co.il אינסטגרם:  Shirin.co.il
נווט אלינוחייג עכשיו

מחשוב ענן - Cloud

מחשוב ענן - Cloud

הרעיון של פתרון מחשוב הענן עבור תשתית ייצור הינה להעביר את חדר השרתים במלואו לענן המחשוב. להתנתק מהתלות בשרתים פיזיים, מערך האחסון, תשתית האינטרנט המקומית, תשתית החשמל והקירור בחדר השרתים ולעבור למערכת ברמת זמינות גבוהה ללא נקודות כשל שכוללת בתוכה גם אתר גיבוי.

להלן מספר נקודות חשובות בנוגע לפתרון:

 • פתרון מחשוב ענן מאפשר לארגון לקבל את כלל שירותי תשתית המחשוב בפורמט של תשלום חודשי קבוע.
 • הפתרון ממוקם במתקן פיזי מאובטח תת קרקעי וממוגן, המוגדר כאתר מל"ח וכולל מנגנונים בשרידות גבוהה ביותר עבור תשתיות חשמל/קירור/כיבוי אש ותקשורת. 
 • תשתית הענן מאפשרת הפעלה מלאה של מערכות המחשוב- כלל השרתים והמידע הארגוני ברמת זמינות ושרידות גבוהה ומיידית, כולל מנגנוני גיבוי מתקדמים למידע ותשתית תקשורת בשרידות עבור שירותי האינטרנט. 
 • המידע הארגוני מאובטח בענן ופרוס במספר העתקים במתקנים פיזיים מאובטחים שונים, הפתרון כולל גם אתר גיבוי כחלק מעלות הפתרון החודשית.
 • מחשב ענן חוסך רכישת ציוד שרתים, רישוי, עלות תחזוקה לציוד חשמל, קירור , מקום , מערכות אל פסק , גלאי עשן ועלויות קווי תקשורת בשימוש. 
 • תהליך המעבר לענן אורך כחודש קלנדארי, תהליך המעבר שקוף למשתמשי הקצה ושיטת העבודה לא משתנה.
 • ההסכם נכנס לתוקף רק לאחר מעבר מלא של כלל המערכות לענן המחשוב וכן גם התשלום נעשה, רק לאחר מעבר מלא ואישור הלקוח.
 • הפתרון מאפשר חסכון של עד 30% מול יישום מקומי של תשתיות מחשוב. מחשוב ענן עבור התאוששות מאסון - אתר גיבוישירות אתר גיבוי מנוהל בתשתית מחשוב ענן מאפשר לארגון הקמת פתרון להתאוששות מאסון מלא  (DR ו- BCP). בתהליך הפעלת השירות מגדיר הלקוח ביחד עם חברת שירין מחשבים את RTO הנדרשים ורשימת מערכות/שירותים שנדרש להם הפתרון. לאחר מכך, מתבצעת הקצאת משאבים באתר הגיבוי בתשתית מחשוב ענן ע"פ דרישות המשתמש.שירותי מחשוב ענן כוללים את כל שנדרש על מנת להפעיל אתר גיבוי מלא - כוח מחשוב להפעלת שרתי הלקוח בחרום, נפח אחסון במתקן כולל סנכרון נתונים קבוע בין אתר הלקוח לענן המחשוב, תשתית תקשורת לגישה למתקן עבור סנכרון נתונים, תשתית חיבור מרחוק בחרום ללקוחות החברה, עמדות עבודה פיזיות במתקן, פירוול וגישה לאינטרנט להפעלת שירותים חיצוניים בחרום.
 • הקמת פתרון אתר גיבוי ללא עלות הקמה משמעותית - לא נדרש לרכוש ציוד – שרתים, מערכת אחסון וציוד תקשורת עבור הקמת אתר הגיבוי ולא נדרש לשכור שטח לאחסון המערכות.
 • התחייבות לזמן התאוששות (RTO) ועדכניות נתוני (RPO) ע"י הספק.
 • מחשוב ענן - ניטור, בקרה ותחזוקה ע"י הספק במקום תחזוקה מקומית במסגרת "זמן פנוי" בעת הקמת אתר גיבוי מקומי - הפתרון כולל ניטור קבוע של סנכרון הנתונים ועדכניות המידע באתר הגיבוי המנוהל בתשתית
 • רמת ביצועים זהה לתשתיות המחשוב באתר הייצור – הלקוח לא נדרש להתפשר על רמת הביצועים כדי שקיים בדרך כלל בפתרונות אתר גיבוי מקומיים.
 • ביצוע שתי בדיקות התאוששות מלאות בשנה באתר הגיבוי על ידי ספק הענן – ללא השבתת מערכות באתר הייצור.
 • פתרון התאוששות מאסון דינאמי שאינו תלוי בגרסת מערכות הפעלה, אפליקציות ועדכונים/שדרוגים שמתבצעים באתר הייצור של הלקוח.
 • אתר הגיבוי כולל Firewall וגישה לאינטרנט (עבור שירותים חיצוניים) ללא תשלום קבוע מצד הלקוח.
 • חסכון של עד 30% מול יישום מקומי של אתר גיבוי.

כיצד מתקדמים עם פתרון מחשוב ענן של החברה?

כצעד ראשון למעבר לתשתית מחשוב ענן, נכון לבצע בדיקת היתכנות טכנית וכדאיות כלכלית לשירותי מחשוב ענן המוצעים ולוודא כי מעבר למחשוב ענן מאפשר חיסכון בעלויות ומקנה גמישות ואיכות טובים יותר מאשר המערך המסורתי.בתחילה יבוצע סקר כדאיות לבחינת מעבר לשירותי מחשוב ענן. הסקר מאפשר ללקוחות החברה לבחון מעבר למחשוב ענן. בתהליך הבחינה מתוכנן פתרון מחשוב הענן עבור הלקוח, מוגדר מהם שירותי הענן הנדרשים, והפתרון מוצג ללקוח יחד עם תהליך המעבר לשירותי מחשוב ענן - כולל הצגת תחשיב החזר השקעה לפתרון.התהליך מתבצע ללא תשלום מצד הלקוח. בדרך כלל ייראה חסכון של כשלושים אחוז בממוצע כתוצאה ממעבר לשירותי מחשוב ענן. חשוב לציין שהתשתית בענן המחשוב כוללת תועלות שלא ניתנות למדידה בעלות ישירה כגון זמינות גבוהה יותר של השירותים, רמת ביצועים טובה יותר ויכולת שחזור מידע מהירה.

בחירת ספק מחשוב ענן

אחת הדאגות העיקריות של ארגונים מפני שירותי ענן נובעת מן החשש להוציא מרכיב ארגוני כה חשוב לגורם שמחוץ לארגון. ראשית – חשוב לדעת שמבחינת ההיבט הטכנולוגי - אין חדש תחת השמש – מרבית רכיבי הפתרון קיימים כבר מספר שנים בעולם המחשוב, אך לא רוכזו לפתרון מאוחד תחת השם "מחשוב ענן" או "שירותי ענן". ספק שירותי ענן נדרש להיות אינטגרטור עם ידע נרחב מאוד במגוון תחומים, ובעיקר עם המון ניסיון בתכנון, יישום ותמיכה בתשתיות מחשוב, ונדרש לתכנון מסודר ושיטתי ולהשקעה כספית ניכרת בתשתיות ובניהולן. בחינת ספק שירותי ענן מתחלקת לשלושה תחומים מרכזיים שיש לבחון:

 • הרמה המקצועית של ספק שירותי ענן – ניסיון בתחום, רמתו הטכנית של הצוות וכדומה.
 • אילו טכנולוגיות, יצרנים ומוצרי חומרה ותוכנה עושה ספק שירותי ענן שימוש.
 • רמתם הפיזית של המתקנים בהם הספק שירותי ענן מאחסן ומפעיל את המערכות.

למען ההבהרה, מדובר בבחינת ספק לטובת תשתיות מחשוב כשירות בענן, ולא עבור מוצרי תוכנה כשירות (למרות שמרבית הפרמטרים לבחינה זהים בשני המקרים). חשוב לזכור כי המטרה של פתרון שירותי ענן אינה להעביר את מערכות המידע ממקום פיזי אחד לאחר, אלא לשפר את זמינות המערכות וזמינות המידע ולספק תשתית גמישה וקלה לתפעול ותחזוקה, תוך מעבר להוצאה חודשית קבועה עבור מערכות המידע הארגוניות. רשימת שאלות שיש מקום לשאולן את ספק שירותי ענן:

 • האם הספק הינו בעל ידע וניסיון של שנים בתכנון, יישום ותמיכה של מערכות מידע?
 • האם הספק מפעיל תשתית הכוללת כמות גדולה של לקוחות, האם הלקוחות הקיימים מרוצים מרמת השירות?
 • האם לספק שירותי הענן מומחים בעלי ניסיון רב שנים בכל עולם תשתיות המחשוב ובכלל זה בנושאים כגון וירטואליזציה, אחסון מרכזי, גיבוי מידע, התאוששות מאסון, מערכות הפעלה ואפליקציות?
 • האם הספק מציע תהליך מהיר ופשוט להעברת התשתיות לענן? האם התהליך שקוף למנהל המערכת ומשתמשי הקצה?
 • מהי מדיניות ההתנתקות מספק הענן? כיצד זה מתבצע? האם יש התחייבות ללו"ז ליציאה?
 • מהי רמת השירות שספק הענן מציע? לאיזה רמת זמינות הוא מתחייב? מהו מנגנון הפיצוי במקרה של תקלה בתשתית?
 • האם הספק מתחייב לביצועים בהתאם לזמני התגובה המקובלים בתעשייה? האם ניתן לראות את ביצועי המערכת בכל רגע נתון?
 • האם הלקוח יכול לשלוט במערכות הפעולות בתשתית הענן? האם יש מגבלה על הפעלת מערכות הפעלה/אפליקציות בתשתית הענן? 
 • על בסיסי איזה מוצרי חומרה ותוכנה מבוסס הפתרון? מהי רמת השרידות והזמינות שמציע הספק ללקוח?
 • כיצד הספק מאבטח את המידע? האם ניתן להצפין נתונים? האם נדרש לאפשר לספק גישה למערכות הפעלה ואפליקציות הפועלות בענן? 
 • כיצד הספק מגן על המידע הארגוני, מהי תדירות הגיבוי? מהו זמן השחזור אליו מתחייב הספק? האם מתבצע בדיקת שחזורים תקופתית?
 • האם המידע מאוחסון במספר מתקנים פיזיים? האם ניתן לקבל העתק קבוע ןעדכנתי של המידע באתר הלקוח?
 • האם המתקנים הפיזיים של ספק הענן כוללים שרידות פיזית מתאימה, רמת אבטחה גבוהה ומיקום תת קרקעי של המערכות?

מיתוסים על מחשוב ענן

רוב הלקוחות סבורים שמטרת הענן היא לחסוך כסף לארגון או לחילופין, שהמעבר לתשתית מחשוב ענן יקר יותר מהפעלה של מערכות המידע בתוך הארגון. ברור שיש לבדוק כל מקרה לגופו, אך ברוב המקרים ספק מחשוב ענן מודע להיבט העלויות ועושה מאמצים רבים על מנת להוזיל את עלות הפתרון ללקוח. פתרון מחשוב ענן לא צריך להיות זול יותר, ויתכן שעלויותיו זהות. אך פתרון מחשוב ענן מספק תועלות נוספות כגון תשלום חודשי קבוע לאורך התקופה במקום מדרגות השקעה משמעותיות. כל מנהל כספים מעדיף תשלום חודשי קבוע וידוע. מחשוב ענן מספק רמת זמינות גבוהה יותר של המערכות והמידע הארגוני ותועלות נוספות שאינן מדידות באופן ישיר אך חשובות לכל חברה.

ביצועים

כשחושבים על מחשוב ענן, לרוב עולה תמונה של קו תקשורת איטי וחווית משתמש גרועה.ההפך הוא הנכון: שירותי מחשוב ענן מסתמכים על קו תקשורת מהיר שמספק חוויות משתמש ברמה של רשת מקומית. ספקי מחשוב ענן מבינים כי חווית המשתמש היא פרמטר קריטי בהצלחת הפתרון, ולכן משקיעים משאבים רבים בהפעלת מנגנונים להבטחת ביצועים, איזון עומסים, ואינם משתפים מערכות באופן שפוגע במשתמשי המערכת. בנוסף, שירותי מחשוב ענן שנבנו כראוי מספקים ללקוח פורטל, בו ניתן לבחון את ביצועי המערכת בהשוואה לזמני התגובה המקובלים בתעשייה בכל רגע נתון. הולכים לפטר אותי

אחד החסמים במעבר לפתרון מחשוב ענן הוא מנהל הרשת או מנהל מערכות המידע החושש למשרתו. פתרון הענן אינו מוביל לפיטורים, הרי מישהו עדיין צריך לנהל את הפעילות מול ספק מחשוב ענן (מנהל מערכות המידע), לתפעל את מערכות ההפעלה והאפליקציות (מנהל הרשת) ולספק תמיכה למשתמשי הקצה (אנשי תמיכה) . גם אם ספק מחשוב הענן נדרש על ידי הנהלת החברה לספק פתרון מלא שכולל את האמור לעיל, נדרשת אותה מצבת כוח אדם על מנת לבצע תחזוקה ראויה למערכות.

טכנולוגיה חדשה

מיתוס נוסף קשור לטכנולוגיה בה עושים שימוש ספקי שירותי מחשוב ענן. לא מדובר בטכנולוגיה חדשה, ומרבית מרכיבי מחשוב הענן כגון תשתית וירטואלית, מערכות אחסון, תשתיות תקשורת ואבטחת מידע קיימים כבר מספר שנים. השימוש הנפוץ ביותר הוא הפעלת שירותי דוא״ל במיחשוב ענן. מדובר בפתרון שקיים כבר עשר שנים. אנחנו זוכרים כיצד בשנת 2001 מיקרוסופט התאימו את פתרון הדוא״ל שלהם לספקי אירוח וזמן קצר לאחר מכן, מספר ספקים בחו״ל הציעו ללקוחות להעביר את תשתית הדוא״ל לאירוח חיצוני. דאז, אף אחד לא קרא לזה שירותי ענן או מיחשוב ענן.

המידע בענן לא מאובטח

רוב הלקוחות חושבים שהמידע בענן אינו מאובטח וכיון שמדובר בתשתית משותפת, שירותי חשוב ענן חשופים יותר מתשתית מקומית לאירועי אבטחת מידע. ספק מחשוב ענן רציני משקיע הרבה זמן וכסף בהקמת מערכות אבטחת מידע מתאימות עבור מחשוב ענן. אלו מערכות יקרות מאוד, כאלה שלקוח לא היה מוכן או מסוגל להקים ברשת המקומית.

אבטחת המידע מתחלקת לשני תחומים חשובים:

אבטחת המידע - כיצד ספק מחשוב ענן מאבטח את המידע ומפריד בין לקוח ללקוח. לרוב מדובר בהפרדה פיזית בתשתית התקשורת בגישה למתקן, הצפנת תשתית התקשורת, הצפנת נתונים והפעלה של מערכות בקרת אירועי אבטחת מידע, שמאפשרת לספק מחשוב ענן וללקוח לקבל התראות בזמן אמת כאשר מתבצע משהו שאינו תואם את מדיניות אבטחת המידע של הספק או הלקוח. למשל, חשיפה של דיסק של שרת וירטואלי אחד לאחר.

זמינות מידע – היבט לא פחות חשוב מאבטחת המידע היא זמינות המידע הארגוני בענן. לרוב הענן נתפס כתשתית ברמת זמינות נמוכה יותר. ההפך הוא הנכון.פתרון מחשוב ענן מתאים מספק רמת זמינות גבוהה יותר ע"י שכפול המידע למספר מתקנים שונים. ספק מחשוב ענן מאפשר שחזור מהיר של נתונים ללא מגבלת נפח השחזור, ומספק עשרות נקודות זמן של המידע לשחזור. ספק מחשוב ענן מבצע בדיקת גיבויים מקיפה יותר ובתדירות גבוהה יותר מכל מערכת מידע ברשת מקומית.

חשוב לזכור שספק מחשוב ענן חשוף לתביעות ולכן משקיע מאמץ וזמן רב ביישום פתרון המגן על המידע ומאבטח אותו כראוי.

מידע כללי על מחשוב ענן

"מחשוב ענן" (באנגלית: Cloud Computing) הוא פתרון המאפשר להשתמש בכוח עיבוד ומחשוב דרך רשת פרטית או ציבורית. ספק מחשוב ענן הינו בעל מערכות מחשוב ענן המספקות שירותים לגורמים אחרים באופן סדיר ורציף. צרכן או משתמש הוא חברה מכל סוג המשתמשת בשירות מחשוב ענן של ספק.

יתרונות מחשוב ענן

 

 • חיסכון בעלויות רכישה ותחזוקה של ציוד חומר - המשתמש/ארגון אינו צריך לרכוש חומרה ועל ידי כך חוסך עלויות רכישה ותחזוקה, עלויות חשמל ועלויות עבור מקום להתקין בו את החומרה.
 • חיסכון בעלויות כוח אדם לתחזוקה ותפעול של מערכות התשתית במרכז המחשבים תפעול ותחזוקת התשתיות נעשית על ידי מומחי ספק מחשוב ענן.
 • יכולות להשתמש במשאבים באופן גמיש פתרון מחשוב ענן מאפשר למשתמש להגדיר את דרישות החומרה המתאימות לצרכים הנוכחיים שלו. אם וכאשר הוא זקוק למשאבים נוספים הוא יכול לקבל אותם באופן מידי. מצב זה שונה מעבודה במרכז המחשבים של הלקוח. בעבודה במרכז מחשבים תהליך רכישת משאבי מחשוב ארוך מול ספקי תשתיות חומרה ולכן נדרש מראש ביצוע תכנון קיבולת, והזמנת ציוד חומרה בהתאם לתכנון. בנוסף לקושי להגיב במהירות למצבים לא צפויים המשפיעים על הקיבולת הנדרשת, צריך תכנון הקיבולת להיות מותאם למצבים בהם קיימת צריכת שיא של משאבים. התוצאה היא שבתקופות שאין בהן עומס שיא ניצול המשאבים נמוך.במרכז המחשבים של ספק מחשוב ענן יכול המשתמש לווסת את קיבולות המחשבים שלו על פי מידת העומס. ספק מחשוב ענן יכול לנהל ביעילות את המשאבים במרכז המחשבים שלו, משום שתקופות העומס של ארגונים שונים הן שונות.
 • יכולת גידול (Scalability)מחשוב ענן מאפשר גידול רב יותר בהיקפים ובמשתמשים במערכות. זאת בתנאי שרוחב הפס של התקשורת מאתר הלקוח לענן המחשוב מאפשר זאת.
 • מחשוב ירוק פתרון מחשוב ענן תורם לצריכה נמוכה יותר של אנרגיה והקטנת הפגיעה באיכות הסביבה בשל יעילותה הגבוהה יותר של עבודה בתשתית מחשוב ענן.

 

חברת שירין מספקת מגוון פתרונות מחשוב ושירותי IT לעסקים, צרו קשר באתר ונציגינו ישמחו להעניק לכם מידע

שרות קריאות 24 שעות

074-7470760